Chat Zalo
Chat ngay

Dự án nhà máy tinh luyện mía đường Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi)

Dự án nâng cấp xích tải cho các Công ty Xi măng

Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tây Ninh, TP.HCM

Dự án hệ thống bơm hiệu suất cao cho ngành nước

Long An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Nam Định

Dự án Cacbonat hóa cho ngành mía đường và Ethanol

Ninh Bình, Nghệ An, Điện Biên, Tây Ninh, Đồng Nai
Liên hệ