Dự án nhà máy tinh luyện mía đường Quảng Ngãi

  • VỊ TRÍ
    Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi)
  • CHỦ ĐẦU TƯ
    Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
  • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
    1000 tỷ VNĐ
Kiểm tra hàng tại nhà máy Sutech trước khi vận chuyển
 
kiem-tra-hang-tai-nha-may-su-tech-1
 
kiem-tra-hang-tai-nha-may-su-tech-2
 
kiem-tra-hang-tai-nha-may-su-tech-3
 
Nhập và dở hàng tại cảng
 
nhap-va-do-hang-tai-cang-1
nhap-va-do-hang-tai-cang-2
 
Tập kết hàng tại nhà máy An Khuê
 
tap-ket-hang-tai-nha-may-an-khue-1
 
tap-ket-hang-tai-nha-may-an-khue-2
 
Quá trình lắp đặt và hoàn thành dự án
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-1
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-2
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-3
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-4
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-5
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-6
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-7
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-8
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-9
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-10
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-11
 
lap-dat-may-moc-tai-nha-may-mia-duong-quang-ngai-12
Liên hệ