Chat Zalo
Chat ngay

Dự án nhà máy tinh luyện mía đường Quảng Ngãi

  • VỊ TRÍ
    Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi)
  • CHỦ ĐẦU TƯ
    Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
  • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
    1000 tỷ VNĐ
noi-nau-duong-02
noi_nau_duong_01
noi_nau_duong
noi-nau-duong-03
he-thong-cabonnat-02

 

he-thong-cabonnat-01

 

he-thong-cabonnat-04

 

dich-vu-bang-truyen-tai-03

 

dich-vu-bang-truyen-tai-01

 

dich-vu-bang-truyen-tai-05

 

dich-vu-bang-truyen-tai-06

 

dich-vu-bang-truyen-tai

 

dich-vu-bang-truyen-tai-04

 

dich-vu-vit-tai

 

dich-vu-vit-tai-01

 

dich-vu-vit-tai-02

 

dich-vu-vit-tai-04

 

dich-vu-vit-tai-05

 

dich-vu-vit-tai-06
Liên hệ