Chat Zalo
Chat ngay

Các dự án nâng cấp xích tải cho các Công ty Xi măng

Tên Khách Hàng Sản Phẩm Cung Cấp Năm Cấp Hàng Xuất Xứ
Công ty Tiến Việt (cấp cho Chinfon) Xích gầu nâng cho bộ phận máy nghiền xi 2013 Ketten Wulf - Germany
Công ty Xi măng Chinfon Hải Phòng Xích gầu nâng cho bộ phận máy nghiền xi 2014 Ketten Wulf - Germany
Công ty Cổ phần Xi măng Vissai Ninh Bình

Xích cào kho đá vôi
Xích cào kho tổng hợp

2017 Ketten Wulf - China
Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI Xích gầu nâng cho bộ phận máy nghiền xi 2018 Ketten Wulf - China
Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành Xích gầu nâng 2019 Ketten Wulf - China
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao Xích gầu nâng vị trí cấp phụ gia
Trục và bánh xích chủ động vị trí cấp phụ gia
Trục và bánh xích bị động vị trí cấp phụ gia
2019 Ketten Wulf - China
Ketten Wulf - Germany
Ketten Wulf - Germany
Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả Xích gầu nâng cho bộ phận máy nghiền xi 2020 Ketten Wulf - Germany
Công ty Cổ phần Xi măng Vissai Hà Nam Xích cào máy cào tổng hợp cho kho đá 2020 Ketten Wulf - China
Công ty Cổ phần Xi măng Vissai Ninh Bình Xích gầu nâng nghiền xi măng 2020 Ketten Wulf - Germany
Công ty Cổ phần Xi măng Vissai Ninh Bình Xích cào đá, xích cào sét 2021 Ketten Wulf - China
Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI Xích gầu nâng cho bộ phận máy nghiền xi 2021 Ketten Wulf - China

xich-tai-cho-nganh-xi-mang-1
xich-tai-cho-nganh-xi-mang-2
xich-tai-cho-nganh-xi-mang-3
xich-tai-cho-nganh-xi-mang-4

Các tin khác

Dự án chuyền tải nhà máy Xi măng Thăng Long

Công ty cổ phần xi măng Thăng Long (Xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
Liên hệ