Menu

Hộp giảm tốc Dinamic Oil

Dinamic Oil, được thành lập năm 1970, là một nhà sản xuất Ý của tời cẩu và hộp số hành tinh. Với 45 năm kinh nghiệm liên tục được cải thiện bằng cách nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã thông qua một “tư duy linh hoạt” phương pháp tiếp cận cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy biến cho các ứng dụng công nghiệp

1970 – Company Foundation. Production of Radial Piston Motors.

1973 – Production of Hydraulic Winches

1990 – Acquisition of Oildrive (Company founded in 1981, Planetary Gearbox, Orbit Motor and Wheel Drive manufacturer)

1992 – Acquisition of Oliostip (Company founded in 1970, Radial Piston Motor manufacturer)

2001 – Acquisition of gearbox division of GB Ricambi (high torque planetary gearbox manufacturer)

2004 – Dinamic Oil China opens in Shanghai

2005 – Acquisition of the new Production facility in Bomporto, Modena.

2008 – Dinamic Oil India opens in Delhi

2010 – Dinamic Oil North America opens in Charlotte (NC)

2011 – Dinamic Oil Asia Pacific opens in Singapore

2013 – Dinamic Oil Norway opens in Oslo

Các sản phẩm Hộp giảm tốc Dinamic Oil nổi bật của chúng tôi:

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle