Menu

Động cơ giảm tốc worm gearmotor Rossi-Italy

Động cơ giảm tốc worm gearmotor Rossi-Italy

Động cơ giảm tốc worm gearmotor Rossi-Italy

Hỗ trợ trực tuyến

6 Sizes (118 ... 742)
Power   P1 0,09 ... 5,5 kW 
Nominal torque  MN2 = 670 daN m 
Transmission ratio  iN 6 ... 75

Ứng dụng: khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm , chế biến gỗ, hoá chất Với đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí…

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle