Menu

Động cơ giảm tốc cho dây truyền sản xuất

Động cơ giảm tốc cho dây truyền sản xuất

Động cơ giảm tốc cho dây truyền sản xuất

Hỗ trợ trực tuyến

Chế biến thực phẩm, sản xuất gỗ, sản xuất băng tải

Chúng tôi là đơn vị cung cấp các thiết bị truyền động công nghiệp phục vụ trong ngành công nghiệp như: Xi măng, sản xuất thép, khai mỏ, công nghiệp chế biến gỗ, mía đường, chế biến thực phẩm, cầu trục, cầu cảng, xử lý nước thải....dây truyền sản xuất

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle