Menu

Động cơ dùng cho ngành công nghiệp hoá chất

Động cơ dùng cho ngành công nghiệp hoá chất

Động cơ dùng cho ngành công nghiệp hoá chất

Hỗ trợ trực tuyến

Động cơ Rossi ứng dụng vào ngành hoá chất Với đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí…  nên Rossi dã chế tạo ra nhóm sản phẩm có giá cả và chất lượng phù hợp với từng ngành.Đặc biệt đảm bảo  về hiệu suất phục vụ và độ bền cơ hoc.

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle