Menu

Động cơ giảm tốc trục thẳng Coaxial gearmotors Rossi

Động cơ giảm tốc trục thẳng Coaxial gearmotors Rossi

Động cơ giảm tốc trục thẳng Coaxial gearmotors Rossi

Hỗ trợ trực tuyến

16 Sizes (32 ... 180)
Power P1 0,09 ... 75 kW
Nominal torque M

Ứng dụng: Ngành  khai khoáng, sắt thép, chế biến thực phẩm , chế biến gỗ, hoá chất  Với đặc thù là môi trường hoá chất (môi trường Axit, hoá chất ăn mòn) như: Chế Biến Cao Su, Xử Lý Hoá Chất, Dược Phẩm Mỹ Phẩm, Ngành Dầu Khí...

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle