Menu

Biến Tần

Biến tần là thiết bị chuyên dùng để chuyển đổi dòng điện xoay chiều hoặc điện áp ở đầu vào từ một tần số này thành điện áp hoặc dòng điện có một tần số khác ở đầu ra.

Các dòng Biến Tần chúng tôi phân phối:

Các sản phẩm Biến Tần nổi bật của chúng tôi:

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle